א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

הארכת ביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים – הבשורה לטווח הקצר והסימנים המדאיגים לעתיד

מאת: גבי נקבלי

פורסם ב"בעדיף ביטוח" גיליון 943 19/7/2017

  

דף המאמר על ביטוחי קופת חולים בעדיף ביטוחבימים אלה מתבשרים מבוטחי הסיעוד הקבוצתיים בקופות החולים על הארכה וחידוש הסכמי הביטוח חשוב לוודא שהמבוטחים מודעים ליתרונות הגלומים בביטוחים אלה, אולם גם למגבלותיהם בכל הקשור להיקפי הכיסוי והחריגים ובנוגע לחוסר הוודאות והיכולת לבסס עליהם באופן בלעדי את ההגנה הסיעודית הנדרשת לטווח הארוך

 

בימים אלה מתבשרים למעלה מ- 4 מיליון המבוטחים בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים על הארכה וחידוש הסכמי הביטוח. ביטוחים אלה, המנוהלים על ידי חברות ביטוח, מהווים במשך שנים רובד בסיסי וראשוני כדאי בעיקר הודות למחירם הנמוך , גם אם  היקפי הכיסוי בהם חלקיים .

 

ייתכן שרבים כלל לא מודעים לקיומו של הכיסוי בו הם מבוטחים,  אולם שיעור החדירה הגבוה, עשוי להעיד גם על הבנה אמיתית של הציבור בהכרח הקיים בביטוח סיעודי ולפער הגדול בין הפתרונות המוגבלים שמעניקה המדינה לבין הצורך.

 

לפני שנה, נכנסה לתוקפה פוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות החולים, בה הוגדרו תנאים וכיסויים זהים לחברי כל הקופות. בכך, אמנם נעלמה התחרותיות שאפיינה ביטוחים אלה, עת כל קופת חולים שיווקה ופרסמה את יתרונות הפוליסה שהיא מציעה לחבריה, אולם, במרבית המקרים, מיטיבים התנאים החדשים עם המבוטחים, בכל הנוגע לסכומי הביטוח המצטברים.

 

קיומה של פוליסה אחידה נועד לפתור כשל שוק ולאפשר הצטרפות חופשית לביטוח הסיעודי, ללא מגבלות וללא אובדן זכויות, בעת מעבר בין קופות חולים.

 

ביטוחים אלה אמורים להוות גם את הפתרון הראשוני והיחיד, למעשה, שמציעה רשות שוק ההון עבור המבוגרים שבין נפלטי הביטוחים הקבוצתיים שהסתיימו וצפויים להסתיים. אלה מביניהם , בני 60 ומעלה, זכאים להצטרף לביטוח ללא צורך בהצהרת בריאות וחיתום, בתנאי שהם אינם מבוטחים בו עדיין. אולם, למרות שמדובר בפתרון ראוי וכדאי (גם אם חלקי ולא מספק), עד כה מימשו זכאות זו רק אלפים בודדים.

 

בסמוך לכניסתה לתוקף של הפוליסה האחידה, האריכו קופות החולים והחברות המבטחות את תקופת הביטוח לשנה נוספת שהגיעה לסיומה בסוף יוני האחרון וכעת היא מוארכת שוב. תקופת הביטוח בפוליסות לחברי כללית ומכבי מוארכת עד לסוף שנת 2018, בלאומית עד ליום 31.3.19 ובמאוחדת עד סוף שנת 2019.

 

בתוך כך, מתוקנים בפוליסות החדשות שני כשלים. האחד נוגע להגדרת הניידות שמשופרת כעת, כך שאי יכולתו של מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תיחשב כאי יכולתו לנוע באופן עצמאי והשני הוא שחיילים יוכלו להמשיך להיות מבוטחים גם במהלך השירות הצבאי. חיילים שהתגייסו בשנה האחרונה ונפלטו מהביטוח עקב גיוסם, נדרשים לפנות לחברת הביטוח על מנת לחזור ולהצטרף אליו, ללא צורך בהצהרת בריאות, בתוך חלון הזמן המוגדר.

 

ככלל, ועל אף היותם ביטוחים קבוצתיים מוגבלים בזמן, מדובר בביטוחים יציבים שניתן להניח כי  יוכלו להמשיך ולהתקיים עוד שנים ארוכות. קופות החולים מחזיקות קרנות כספיות בהיקפים גדולים כדי להבטיח את המשך קיומו של הכיסוי. עם זאת, ובדומה לדברים שכתבתי כבר פעמים לא מעטות, קשה לחזות מה יהיו היקפי הכיסוי ומה יהיה מחירם של ביטוחים אלה בטווח הארוך, אולם ברור שאלה צפויים להתייקר. רמז לכך אנו מקבלים כבר כעת.

 

העליה בתוחלת החיים, התפתחות הרפואה, השינויים (הראויים ברובם) שמכניסה רשות שוק ההון באופן ישוב התביעות, הרחבת מקרה הביטוח והצטרפות מבוגרים ללא הצהרת בריאות, מגדילים מאד את הסיכון הכרוך בביטוחים אלה. כל ביטוחי הסיעוד על סוגיהם השונים,  התייקרו בעשור האחרון בצורה ניכרת וצפויים להמשיך ולהתייקר גם בעתיד.

 

על פי מדד השירות שפרסמה לאחרונה הרשות, עמד שיעור התביעות ששולמו בביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים בשנת 2016 על 75%, תוך שקיים פער משמעותי בשיעור התביעות המשולמות בין החברות. מעניין לציין כי ניתן למצוא קשר בין שיעור התביעות המשולמות לבין מודל הביטוח, כך שבמקום בו הסיכון מוטל ברובו או בחלקו על קופת החולים, משולמות יותר תביעות ואילו באלה בהם התשלום הינו כולו מתוך חברת הביטוח, שיעור התשלום נמוך יותר.

 

מבוטחי הסיעוד חברי כל קופות החולים יתחילו לשלם בקרוב יותר מבעבר והפרמיות צפויות להמשיך ולהתעדכן כלפי מעלה מידי שנה. חברי כללית צפויים להעלאת פרמיה מתונה יחסית כך שבסך הכל יעלו תעריפי הביטוח בשנה הקרובה בשיעור ממוצע כ- 8% אל מול אלה שנגבים כיום. שיעור עליית הפרמיות במהלך השנה הקרובה יהיה כ- 22% בממוצע, עבור חברי מכבי ומאוחדת וכ- 14% לחברי לאומית..  העלאת התעריפים בתקופה זו תבוצע בשתיים עד שלוש פעימות.

 

עדות לעתיד, ניתן לקבל מתוך הפרמיות העתידיות הצפויות שפורסמו בפוליסות. על אף שמדובר בפרמיות מוערכות ושאינן מחייבות, הרי שניתן להתייחס אליהן כאל רף תחתון. הפרמיות לחברי כללית, לדוגמה,  משקפות התייקרות ממוצעת של יותר מ-60% תוך עשור ולמעלה מ- 90% בשנת 2031. באופן טבעי,  ההתייקרויות המשמעותיות ביותר הן ככל שגיל המבוטחים עולה, אז מדובר בפרמיות הגבוהות עד פי 2.5 מאלה הקיימות היום.  כך לדוגמה, הפרמיות המוערכות עבור מבוטחים בני  60 ו- 70 צפויות לעמוד על כ-245 ו-330 שקלים, בהתאמה, לעומת 95 שקלים ו- 145 שקלים כיום. סביר שתמונה דומה תאפיין גם את הפוליסות של הקופות האחרות.

 

משמעות הדבר היא כי מבוטחים רבים עלולים למצוא עצמם בעתיד כשהם נדרשים לשלם פרמיות גבוהות מכפי יכולתם ככל שהם מתבגרים, וזאת דווקא באותו שלב בחייהם בו הכיסוי הסיעודי נדרש וחיוני עבורם יותר מאי פעם, איום שראוי שיעורר אצל כולנו תחושת דה ז'ה וו מדאיגה.

 

מתוך כך, חשוב לוודא שמבוטחים מכירים ומודעים ליתרונות הגלומים בביטוחים אלה, אולם גם למגבלותיהם בכל הקשור להיקפי הכיסוי והחריגים ובנוגע לחוסר הוודאות וליכולת לבסס עליהם באופן בלעדי את ההגנה הסיעודית הנדרשת לטווח הארוך.

 

 

 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

 

 

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן