א ו פ ק   ז ה ב - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

 

טל:  052-6582641      gabi.ofekzahav@gmail.com

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

קופות החולים והביטוח הסיעודי

 

 

הטיפול הסיעודי אינו נכלל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והאחריות לטיפול בחולים סיעודיים אינה מוטלת על קופות החולים. 

  למעשה, החוק במדינת ישראל מטיל את האחריות לטיפול בחולה סיעודי על בני משפחתו.

קופות החולים מציעות לחבריהן ביטוח סיעודי קבוצתי מסחרי, המנוהל ע"י חברות הביטוח. ההצטרפות לביטוח אינה אוטומטית ואינה קשורה לחברות בשב"ן.

הצטרפות לביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי קופות החולים כפופה למילוי הצהרת בריאות וחיתום.

החל מ- 1 יולי 2016 ובהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מציעות כל קופות החולים פוליסה זהה ואחידה.

הפוליסות זהות בכל הנוגע לתנאי הביטוח והיקף הכיסוי, אולם הפרמיות שונות (ראו מצגות השוואה באתר זה).

 בעת מעבר בין קופות חולים, רשאי מי שהיה מבוטח במסגרת ביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי הקופה אותה הוא עזב, להצטרף תוך 180 יום לביטוח הסיעודי לחברי הקופה הקולטת ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ותוך שמירה על זכויותיו.

 סכומי הביטוח נקבעים על פי גיל המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח ומקום שהייתו בזמן היותו סיעודי ( בית / מוסד סיעודי).

תקופת התשלום המירבית היא 5 שנים. 

הפרמיות מתייקרות מידי שנה ובנוסף על פי קבוצות גיל.

תנאי הביטוח של קופות החולים מפורטים באתרים שלהן. מומלץ לעיין ראשית בטבלאות השוואה שבאתר זה.

 

 

  

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן