א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

 מדוע הפניקס העדיפו את מכבי על פני כללית?

מאת: גבי נקבלי

  פורסם במגזין "עדיף" 996 ביום 9/8/2018

  

מדוע הפניקס העדיפו את מכבי על פני הכללית - הכתבה בעדיף

לכאורה, כללית על 2 מיליון מבוטחיה היתה אמורה להיות הקופה המחוזרת ביותר על ידי חברות הביטוח. גבי נקבלי, מנכ"ל אופק זהב, מסביר מדוע יותר חברות ניגשו למכרז מכבי והזוכה בשני המכרזים לא בחרה בקופה הגדולה בישראל

 

מכרזי קופות החולים כללית ומכבי שתוצאותיהם פורסמו השבוע צפויים לשנות את מאזן הכוחות הקיים בענף בשנים האחרונות באופן משמעותי,  כאשר הפניקס שתהיה בתקופת הביטוח הבאה החברה המבטחת של חברי מכבי, מקבעת ומחזקת את מקומה כחברה השניה בגודלה בתחום.

 

הפרמיות הנגבות במסגרת ביטוחים אלה, מהווים את חלק הארי של סך הפרמיות הנגבות בענף הסיעוד כולו והן צפויות להמשיך ולגדול הן בשל ההתייקרויות הצפויות בהן מידי שנה והן בשל הצטרפות עשרות אלפי נפלטי ביטוחים קבוצתיים אליהם.

 

בשנת 2017 עמד סך הפרמיה שגבתה כלל ביטוח בגין הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מכבי על כ- 630 מיליון שקלים, שהיוו כשליש מסך הפרמיות של החברה בתחום הבריאות. אובדן פרמיה זו יקטין את נתח השוק של כלל ואת אחיזתה המרכזית בתחום הסיעוד.

 

ניתן להעריך שהיקף פרמיות הסיעוד בהראל הנובעות מהביטוח לחברי כללית כפול מכך, אולם נדמה שבהקשר זה זהות המבטחת של חברי כללית עדיין לא ברורה וטרם נאמרה המילה האחרונה.

 

בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי שתי קופות החולים הגדולות בישראל מבוטחים קרוב ל- 3.5 מיליון איש. מכרזי ענק אלה מהווים עסקאות אסטרטגיות שיש בהן עניין רב לחברות הביטוח, לא רק מתוקף ההיקפים הכספיים הגדולים והיקפי הפרמיות, אלא גם מתוך האפשרויות הפוטנציאליות  הנוספות שהם מעניקים ובהן עבודה מול קופת החולים וחבריה, צבירת ניסיון משמעותי בתחום הסיעוד, ניהול כספי קרנות המבוטחים ועוד.

 

עד כה הורגלנו לתפיסות ביטוח ועבודה שונות בין הקופות, במסגרתו בביטוח לחברי כללית היתה כמעט כל החשיפה הביטוחית על קרן המבוטחים והראל היוותה גוף מתפעל בעיקר, הרי שבמכבי היתה התמונה שונה וכלל ביטוח היתה זו ששילמה את התביעות על חשבונה וזו שנשאה במלוא החשיפה הביטוחית. ייתכן ומודל העסקה הינו אחד ההסברים לפערים שהתגלו במהלך השנים בשיעורי תשלום התביעות. בעוד ששיעור התשלום בביטוח לחברי כללית עמד 83% (בדומה לשיעור במאוחדת, גם בה מדובר במודל בו עיקר הנטל נופל על קרן המבוטחים), הרי שמבוטחי מכבי נאלצו להסתפק בשיעור תשלום של 67% בלבד, הנמוך ביותר בתחום.

 

כעת כללית ומכבי עוברות למבנה ביטוחי דומה כך שלשינוי זה יכולה להיות השפעה גדולה גם על אופן ניהול התביעות ושיעורי התשלום.

 

המודל הביטוחי החדש בו חברת הביטוח נושאת רק ב- 20% מהסיכון הביטוחי, בעוד שיתרתו מועמסת על קרנות המבוטחים יביא אמנם לירידה משמעותית בהיקף הפרמיות שירשמו חברות הביטוח, אולם עדיין מדובר בסכומים משמעותיים ובפוטנציאל רווח ישיר ועקיף גבוה.

 

לצד השינוי בזהות הגוף המבטח את חברי מכבי, התמונה בנוגע לגוף שיבטח את חברי כללית עדיין לא התבהרה. מסתבר שהצעותיה של הפניקס בשני המכרזים היו הטובות ביותר והיא הוכרזה כחברה הזוכה, אולם בהתאם לכללים שקבעה רשות ההון, לא יכולה חברת ביטוח אחת להיות הגוף המבטח בשתי ההסכמים, ובצדק. מגבלה זו נועדה על מנת לשמר ולהבטיח את קיומה של תחרות כלשהי ולמנוע מצב בו מי מחברות הביטוח מקבלת לידיה נתח שוק עצום שהופך אותה לשליטה הבלעדית והכל יכולה של תחום הסיעוד.  משכך, נדרשו החברות שהתמודדו בשני המכרזים (הראל, הפניקס וכלל), לקבוע כבר במעמד הגשת הצעותיהן במי יבחרו במידה ויזכו בשניהם. בחירתה של הפניקס במכבי יכולה להיראות מפתיעה מעט, וזאת לנוכח העובדה שכמות המבוטחים בביטוח לחברי כללית גדול בכ- 50% מאשר מכבי, וכך גם היקף הפרמיות, אולם נראה שגודלה של כללית היווה עבורה דווקא חיסרון במקרה זה וניתן להעריך כי מה שהוביל להעדפת מכבי על פני כללית, הם גורמים אחרים הקשורים לגודל החשיפה הביטוחית, עלויות ניהול ההסכם, מאפייני אוכלוסיית המבוטחים, היקפי התביעות הצפויות, ההיקף הכספי של קרנות המבוטחים ופוטנציאל הרווח הגלום בעסקה. כך, מכבי נחשבת לקופה חזקה יותר באיזור המרכז מאשר בפריפריה ושחבריה נמנים על השכבות הסוציו אקונומיות הגבוהות יותר. הגיל הממוצע של חברי מכבי נמוך הרבה יותר מאשר גילם של חברי כללית, נתון העשוי להשפיע באופן ישיר ומשמעותי גם על היקף החשיפה הביטוחית מולה תעמוד הפניקס והן על כמות התביעות והמימוש. בנוסף, קרן המבוטחים של מכבי, לא שימשה במהלך 10 השנים האחרונות כמקור לתשלום תביעות ונצברו בה כספים בהיקף גבוה מזה בו מחזיקה קרן המבוטחים של כללית. המשמעות היא לא רק איתנות פיננסית גבוהה יותר, אלא גם ניהול קרן בהיקף כספי גבוה יותר שיכול להניב עבור החברה המנהלת תשואות ורווחים גבוהים יותר בהתאם.

 

צפוי שסוגיית הגוף המבטח את חברי כללית תעסיק אותנו בזמן הקרוב. על פרסומים שונים, התעריפים שהציעה הראל, החברה שהגיעה למקום השני במכרז, גבוהים בכ- 30% מהצעת הפניקס ומהתעריפים שאמורים לשלם מבוטחי מכבי. הגם שבחלק מהמקרים ניתן לצפות שתעריפי כללית יהיו גבוהים משל מכבי, בשל מאפייני האוכלוסיה ומרכיבי הסבסוד הצולב,  בהיותה הקופה הגדולה בישראל, סביר שכללית ציפתה שתוכל לנצל את יתרונה זה ולהציע למבוטחיה תעריפים אטרקטיביים. זו ניצבת כעת בפני התלבטות ותצטרך להחליט באם לקבל את הצעת הראל ולקחת סיכון שתיתפס כיקרה על ידי חבריה ואף ייתכן שיהיו מי שיבחרו בשל כך לעבור קופה, לנהל תהליך התמחרות מול המציעות האחרות במכרז או לנסות להניע מהלך של מכרז חדש מתוך ציפיה שייגשו אליו חברות נוספות והתעריפים שיוצעו בו יהיו נמוכים יותר.

 


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן