א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

מסתמן: היקף הפרמיות השנתי בביטוחי בריאות וסיעוד יחצה לראשונה את רף 10 מיליארד שקלים

 

מאת: גבי נקבלי

פורסם במגזין "עדיף" גיליון 950  מיום  6/9/2017

  

הכתבה: הפרמיות בביטוחי בריאות וסיעוד בשנת 2017

בתקופה של אי ודאות בענף, עמדו במחצית הראשונה של 2017 הפרמיות של חמש החברות הגדולות לבדן על יותר מ- 5 מיליארד שקלים הפניקס, עם הרווח הגדול במחצית, כ- 83 מיליון שקלים.

 

הדוחות הכספיים שפרסמו בשבועת האחרונים חברות הביטוח מגלים כי הן מסכמות מחצית שנה מוצלחת, בכלל, ובתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד, בפרט.

 

הרווח המצרפי של 5 החברות הגדולות בענף הבריאות הגיע עד לכדי כ- 205 מיליון שקלים והפרמיות שהורווחו חצו את רף 5 מיליארד שקלים, גידול של כ- 8.5%, אל מול התקופה המקבילה אשתקד, תוך שצמיחה זו מוסברת על ידי רובן בגידול במכירות ביטוחי פרט.  משמעות הנתונים היא כי לראשונה צפוי היקף הפרמיות השנתי להיות למעלה מ- 10 מיליארדי שקלים.

 

מגדל צמחה בשיעור של כ- 13.5% הגבוה ביותר מבין החברות הגדולות, ואחריה מנורה עם גידול של 12.5%.

 

הרווח שרשמו כל 5 החברות מהווה בשורה משמעותית עבורן, לא רק בשל העובדה שתוצאות כספיות חיוביות הן תמיד מבורכות, אלא גם על רקע הסערות והשינויים שאפיינו את התחום בשנה וחצי האחרונות והעובדה כי בתקופה המקבילה אשתקד רשמו ארבע מהן (למעט הראל) הפסדים שהסתכמו בסך הכל בכ- 120 מיליון שקלים.

 

ביטוחי הבריאות המשיכו להוות מנוע צמיחה ורווח חשוב עבור החברות, כשהם מהווים כ- 13% מסך הרווח הכולל של חברות אלה בכל מגזרי הפעילות. מדובר בשיעור הגבוה מחלקן היחסי של פרמיות מגזר הבריאות מסך הפרמיות. בהקשר זה, בולטות הפניקס וכלל שהרווח הכולל בהן ממגזר ביטוחי הבריאות היווה כ- 20% ו- 16.5%, בהתאמה, מסך הרווח הכולל של החברה.

 

הפניקס היא גם זו שרשמה את הרווח הגדול ביותר במחצית כ- 83 מיליון שקלים, המהווים כ- 40% מסך הרווח המצרפי של הענף, ואחריה כלל עם רווח כולל של כ- 40 מיליון שקלים. במידה רבה, מוסבר המעבר לרווח והשינוי החיובי בתוצאות הכספיות בשתי החברות בעיקר מבדיקת נאותות העתודות (LAT)  בעקבותיה הגדילו החברות את סכומי העתודה בסיעוד בהיקפים ניכרים בשנה שעברה ומהמגמה החיובית בשוק ההון ובהשקעות, ממנה מושפעת הרווחיות בעיקר של ביטוחי הסיעוד, המתאפיינים בצבירת רזרבות ניכרות לתקופות ארוכות. 

 

עם זאת, בנטרול השפעת  ההפרשה לעתודות, כאמור, היה הרווח של כלל במחצית השנה שעברה כ-63 מיליוני שקלים, כלומר גדול מזה שהושג במחצית זו. הראל היא היחידה שרשמה ירידה ברווח מ- 95 מיליון שקלים אשתקד לכ - 31 מיליון שקלים, קיטון שמקורו בעיקר ברבעון השני. בשני המקרים מסבירות החברות את הקיטון ברווח בעיקר מהרעה בביטוח הסיעודי בשל גידול בתביעות. 

 

מקורם של כ- 58% מהפרמיות שהורווחו בביטוחי פרט.

 

הפרמיות בגין ביטוחי הסיעוד שהיקפן כ- 1.8 מיליארד שקלים צמחו בשיעור של כ- 10%, 62% מהן מביטוחי סיעוד קבוצתיים, ובראשם ביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים, להם תרומה גדולה לשורת ההכנסות, בעיקר בהראל ובכלל. אלה צפויות להמשיך ולצמוח בעתיד, ולו בשל ההתייקרויות הצפויות בביטוחים אלה. הפרמיות מביטוחי סיעוד פרטיים במגדל, המחזיקה בתיק סיעוד פרט השני בגודלו,  מהוות למעלה מ- 95% מסך פרמיות הסיעוד שלה, בעוד בהראל פרמיות הפרט הן כ- 32% ובכלל 24% בלבד.

 

לעומת זאת, בביטוחי הבריאות התמונה מעט שונה. מקורן של מרבית הפרמיות המסתכמות בכ- 3.2 מיליארד שקלים, בביטוחי פרט, אשר צמחו בתקופה זו בכ- 10%, בעוד ביטוחי הבריאות הקבוצתיים הציגו צמיחה מינימלית בלבד. במרבית החברות מהוות הפרמיות בביטוחי הבריאות מתוך סך הפרמיות שיעור של כ- 58% בהראל ועד ל- 85% במנורה, בעוד שבחברת כלל הן מהוות 46% בלבד. תיק הפרט של כלל קטן מזה של שלוש החברות הגדולות האחרות והוא מהווה רק כ- 15% מסך הפרמיות המצרפיות. נתון זה מציב אותה במקום הרביעי במונחי נתח שוק, וזאת אל מול כ- 18% בשקלול הכללי, בעיקר בזכות השפעת ביטוחי הסיעוד של קופת חולים המנוהלים אצלה. שיעור הגידול של כלל בביטוחי בריאות פרט היה הגבוה ביותר ועמד על כ- 14.5%.

 

בסך הכל גדל במהלך החציון היקף הפרמיות בביטוחי הפרט של חמש החברות בכ- 273 מיליוני שקלים, וזאת מתוך גידול מצרפי של כ- 390 מיליוני שקלים בסך הכל. עסקי הפרט של הראל צמחו בכ- 100 מיליון שקלים ושל מגדל והפניקס בכ- 50 מיליוני שקלים. כלל ומנורה הגדילו את פרמיות הפרט בכ- 43 וכ- 30 מיליווני שקלים, בהתאמה. 

 

הראל היא החברה הגדולה בענף בפער גדול. סך הפרמיות שהורווחו על ידה במחצית הראשונה עמד על כ- 2.2 מיליארד שקלים, נתח שוק של 43%. הפרמיות שהורווחו בהראל במגזר ביטוח בריאות מהוות חלק משמעותי של כ- 34% מכלל הפרמיות שהורווחו בקבוצה. אחריה ניצבת הפניקס עם היקף פרמיות של כ- 1 מיליארד שקלים.

 

 

 


 

 נכון ל -6 החודשים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2017, באלפי ₪


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן