א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

קטר הבריאות ממשיך לנסוע, אבל מעט לאט יותר – המשמעות מאחורי הדוחות הכספיים של חברות הביטוח בענף הבריאות

מאת: גבי נקבלי

  פורסם במגזין "עדיף" 979 ביום 11/4/2018

  

תצלום הכתבה "הקטר ממשיך לנסוע" במגזין עדיף

חברות הביטוח פרסמו בשבועות האחרונים את הדוחות הכספיים שלהן לשנת 2017. היתה זו שנה חיובית ביותר בה הציגו החברות רווח כולל מצרפי של כ – 3.2 מיליארד שקלים, אשר מתוכם כ – 550 מיליון שקלים תרם ענף הבריאות והסיעוד.

 

על אף שמדובר ברווח משמעותי ומרשים, לא הציגו החברות צמיחה כלשהי אל מול הרווח שהושג בשנה הקודמת שהיה בהיקף זהה. כמו כן, אם בחלק מהשנים האחרונות הורגלנו לראות את ענף הבריאות מוביל מבחינת התרומה שהוא מניב לרווחיות החברות, הרי שבשנה זו עמד שיעור הרווח על כ – 17%, נמוך מעט מחלקו של הענף בפרמיות. לצד העובדה שענף הבריאות חווה בשנתיים האחרונות רפורמות ותמורות עמוקות שייתכן שחלקן מתחילות לבוא לידי ביטוי בתוצאות, ניתוח עומק של הנתונים מגלה תמונה מרתקת ותובנות משמעותיות. גם אם מוקדם לקבוע באם יש בהן בכדי להעיד על שינויים צפויים במגמות ובתמונת השוק בתחום הבריאות בשנים הקרובות, הן בהחלט יוצרות עניין רב ונקודות למחשבה לקראת השנים הבאות.

 

הפרמיה המצרפית שגבו  6 מהחברות המסורתיות בגין ביטוחי בריאות וסיעוד הגיעה לכמעט 11 מיליארד שקלים, גידול של כ- 840 מיליון שקלים, המהווים כ- 8.5% אל שנת 2016. יחד עם ביטוח ישיר, חצו הפרמיות את רף 11 מיליארד שקלים. הראל ממשיכה להיות כמובן החברה הגדולה בענף כשהיא מחזיקה בנתח שוק של כ- 41%. עם זאת, בשורת הרווח רשמה הראל שנה מוצלחת פחות כאשר הרווח הכולל שלה נחתך בכ- 30% אל מול שנת 2016 ועמד על כ- 110 מיליון שקלים.

 

הפניקס החברה השניה בגודלה בתחום, חצתה את רף 2 מיליארד השקלים במונחי פרמיות, תוך שהיא משיגה רווח של כ- 125 מיליון שקלים, דומה מאד לזה שהציגה ב- 2016. 

 

כלל היתה בשנת 2017 החברה הרווחית בענף, עם רווח כולל של כ- 184 מיליון שקלים, וזאת למרות ירידה של כ- 15% אל מול הרווח בשנה הקודמת. התרומה של ענף הבריאות לרווח של כלל ביטוח היתה דרמטית, כשזה היווה כמחצית מהרווח של החברה כולה.

 

מגדל ומנורה הציגו את הצמיחה הגבוהה ביותר בפרמיות וברווח, כשהראשונה מציגה רווח של 57 מיליון שקלים, פי 20 מאשר בתקופה המקבילה והשניה מכפילה את הרווח שלה עד לכדי 28 מיליון שקלים. 

 

במרבית המקרים מוסברים השינויים ברווח כתוצאה של גידול בתשואות שוק ההון שהיו גבוהות מאלה שהושגו בשנה קודמת ומולן הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון הנחות אקטואריות, הירידה בעקום הריבית במשק והרעה בתוצאות החיתומיות בחלק ממגזרי הפעילות בשל גידול בתביעות.

 

ניתוח הפרמיות מגלה כי בתמהיל העסקים של החברות קיימים הבדלים. כך לדוגמה, בהראל ובכלל, המבטחות את חברי קופות החולים הגדולות בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, שיעור פרמיות הסיעוד גבוה מאשר באחרות. פרמיות הסיעוד בהראל ובכלל מהוות שיעור של 42% ו- 55%, בהתאמה, מסך הפרמיות שלהן, בעוד בחברות כמו הפניקס ומגדל עומד שיעור פרמיות הסיעוד על כ- 25% בלבד. סך הפרמיה שגבתה כלל ביטוח בגין הביטוח הסיעודי לחברי מכבי עמד בשנת הדוח על כ- 630 מיליון שקלים, המהווים כשליש מסך הפרמיות של החברה בתחום הבריאות וניתן להעריך שהיקף פרמיות הסיעוד בהראל הנובעות מהביטוח לחברי כללית כפול מכך. הפרמיה בביטוחים אלה צפויה להמשיך ולגדול הן בשל ההתייקרויות הצפויות בהם מידי שנה והן בשל הצטרפות נפלטי ביטוחים קבוצתיים אליהם. לצד זאת, יש לזכור כי בשנה הקרובה אמורה להגיע לסיומה תקופת הביטוח בביטוחים אלה וקופות החולים תידרשנה לבחור מבטחים חדשים. שינוי בזהות החברות המבטחות באחת מהתכניות עשוי להשפיע בצורה ניכרת על פני השוק ולשנות את מאזן הכוחות הקיים בו בשנים האחרונות. בנוסף, מעניין יהיה לראות כבר בשנה הבאה את השפעת סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים על תמהיל והיקף פרמיות הפרט של החברות ועל הרווחיות שלהן. 

 

פרמיות הסיעוד שהיקפן כ- 3.9 מיליארד שקלים, צמחו בכ- 9% אל מול התקופה המקבילה כאשר  כ- 62% מהן מביטוחים קבוצתיים, רובן כאמור מהביטוחים לחברי קופות החולים. בתת ענף מחלות ואשפוז התמונה מעט שונה. היקף הפרמיות בשנת הדוח הגיע לכ- 7 מיליארד שקלים, המהווים גידול של כ- 6.5% וביטוחי הפרט מהווים כ- 69% מסך הפרמיות בתת ענף זה.  

 

מגדל, מנורה ואיילון הגדילו את חלקן בעוגת ביטוחי הבריאות הקבוצתיים, ולעומתן הראל והפניקס שמרו על היקף פרמיות דומה לזה שהחזיקו בו בשנה הקודמת במגזר זה ואילו כלל קטנה בשיעור של למעלה מ- 10%.

 

פרמיות הפרט מהוות כ- 58% מסך הפרמיות שגבו חברות בגין ביטוחי הבריאות וסיעוד, אולם, גם בהקשר זה קיימים הבדלים בין החברות.  למרות שכלל הציגה את הגידול הגבוה ביותר בתחום ביטוחי בריאות פרט למיניהם, נתח השוק שלה במגזר זה עומד על פחות מ- 15% ומציב אותה רק במקום הרביעי, הרחק אחרי הראל, הפניקס ומגדל. לא רק זו, אלא שבעוד שבהראל ובכלל מהווה שיעור הפרט כמחצית מסך הפרמיות שהורווחו על ידן, הרי שבמגדל ובמנורה שיעורו למעלה מ- 86%.

 

לצד חברות אלה, דווקא ביטוח ישיר שתחום הבריאות אינו נחשב כאחד מעיסוקי הליבה שלה, הצליחה להשיג תוצאות מעניינות. היקף הפרמיות של החברה בתחום הגיע לכ- 219 מיליון ₪ (גידול של 20%) והרווח הכולל מהענף עמד על כ- 54 מיליון ₪. מדובר בשיעור רווח גבוה במיוחד של 25% מתוך הפרמיות. התרומה לרווח של הענף לרווחי החברה כולה היתה משמעותית ועמדה על כ- 27%.

 

נתון מעניין נוסף נוגע למכירות החדשות של החברות בתחום במהלך שנת 2017. אלה צמחו בשיעור קטן יחסית של כ- 4% והגיעו להיקף של כ- 947 מיליון שקלים (כולל 77 מילון ₪ שנמכרו על ידי ביטוח ישיר), במונחי פרמיה משונתת. מנתונים אלה, ניתן לראות היטב את חששן של החברות מביטוחי הסיעוד, בהם עמד היקף המכירות החדשות על כ- 162 מיליון שקלים בלבד. למרות קיטון בהיקף התפוקה בשיעור של כ- 8%, שמרה הראל על מקומה כחברה בה היקף המכירות החדשות היה הגבוה ביותר, כ- 235 מיליון שקלים, אולם ראוי לשים לב לפער הקטן יחסית ממגדל שצמחה בכ- 8% והגיעה להיקף מכירות חדשות של כ- 222 מיליון שקלים.

 

טבלה 1 - פרמיות רווח ונתח שוק

טבלה 1 - פרמיות סיעוד 2017 - פרמיות רווח ונתח שוק

 

טבלה  2- פילוח פרמיות

טבלה  2- פילוח פרמיות בביטח סיעוד 2017

 

טבלה  3- פרמיה משונתת

טבלה  3- פרמיה משונתת בביטח סיעוד 2017

 

 


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן