א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

 רח' גרניט 11 פתח תקווה טל:   073-2451029  info@offec.co.il

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים - תחיה מחדש או מסמר נוסף בארון?

מאת: גבי נקבלי

 פורסם ב"בעדיף ביטוח" גיליון 935 24/5/2017

 

  

המאמר בעדיף: ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים תחיה מחדש או מסמר נוסף בארון?

הבשורה הגדולה היא שרשות שוק ההון מתירה את המשך קיומם של ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, אולם לא בהכרח שיש סיבה טובה  למבוטחים ולראשי הארגונים לפתוח בחגיגות

 

החוזר הדרמטי בנוגע לביטוחי הסיעוד הקבוצתיים מהווה המשך לשינוי הכיוון ולתפנית שחלה בחודשים האחרונים, בהתייחסותם של אנשי רשות שוק ההון לנושא, ומעיד כי קיימת הבנה שלא ניתן  להמשיך במצב הקיים ובהארכות הזמניות מדי שנה, הנובעות מתוך לחצים פוליטיים, באופן שפוגע במקרים רבים דווקא במבוטחים עצמם. 

 

עם זאת, לצד הבשורה החיובית, ייתכן ומדובר במעט מדי ובעיקר מאוחר מדי, בעיקר על רקע הספק הגדול בנוגע לסיכויי היתכנותו ואימוצו על ידי חברות הביטוח. חשש נוסף נוגע למאות אלפי נפלטי הביטוחים, ובעיקר המבוגרים שבהם ואלה מהם שרכשו ביטוחי סיעוד פרטיים. אלה עלולים להתפתות ולבטל את הביטוחים הפרטיים העדיפים שברשותם, מתוך ציפייה שגויה שיוכלו לחזור ולהיות מבוטחים במסגרת ביטוח קבוצתי זול . מדובר בטעות שעלולה לפגוע קשות במבוטחים רבים.

 

הרשות מתירה את קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים בעלי מאפיינים הדומים לפוליסות הסיעוד הפרטיות - פרמיה קבועה או מוגדלת, ערכי סילוק והבטחה לוודאות והמשכיות לכל חיי המבוטחים. אמנם תקופת הביטוח הקבוצתי תהיה עדיין מוגבלת לחמש עד שמונה שנים, אולם הוודאות לטווח הארוך מושגת מתוך ההבטחה שהפרמיה שתיגבה מהמבוטחים בפוליסות הפרטיות, בתום הביטוח הקבוצתי, לא תהיה גבוהה מזו ששולמה על ידם עבור הביטוח הקבוצתי. מאחר והכשל העיקרי בביטוחים אלה היה תקופת הביטוח הקצרה והמוגבלת, מדובר בפתרון ראוי וחיובי.

 

חשוב להדגיש כי החוזר אינו מתייחס לביטוחים קבוצתיים קיימים, אלא רק לכאלה שייכרתו או יחודשו החל מחודש ספטמבר הקרוב.

 

פתרון שונה לכל גיל

 

ההנחיות מבחינות בין שלוש קבוצות מבוטחים - צעירים שגילם נמוך מ-40, בני 40-70 ובני 70 ומעלה. ההבדלים נוגעים לערכי הסילוק ולדמי הביטוח שייגבו מהם בפוליסת הפרט בתום תקופת הביטוח הקבוצתי.

 

ההתחייבות לפרמיה שלא תעלה על זו ששולמה בקולקטיב גם בפוליסת ההמשך הפרטית חלה רק על מבוטחים שגילם הוא מעל 40. עבור מבוטחים שגילם נמוך מ-40 במועד מימוש זכות ההמשכיות, תוכל חברת הביטוח להחליט באם לפעול על פי אפשרות זו או לגבות פרמיה הנהוגה בפוליסות הפרטיות שלה, בדומה לקיים כיום. חברות הביטוח לא תהיינה מחויבות להתחייבות זו גם עבור מבוטחים בני 70 ומעלה במועד תחילת ההסכם הקבוצתי. בכך לא ניתן, למעשה, פתרון אמיתי כלשהו גם בהנחיות הנוכחיות. אותם אלה, המצויים בבעיה הגדולה ביותר, יידרשו לשלם בגין הפוליסה הפרטית בעת מימוש זכות ההמשכיות, בהתאם למחירה בעת המעבר, בדומה למה שקיים כיום.

 

כמו כן, נקבעות הוראות שעה שתהיינה תקפות בעשור הקרוב, ולפיהן תוכל חברת הביטוח לגבות בעת מעבר לפוליסת פרט פרמיה הגבוהה פי 3 או פי 2 מזו הנגבית בביטוח הקבוצתי וערכי הסילוק יחושבו בהתאם.

 

הכדור עובר למגרשן של חברות הביטוח

 ייתכן ומבחינת הרשות מדובר בפתרון ששם סוף לסאגה המתמשכת, אולם לא בטוח שהדבר נכון עבור המבוטחים. מעבר לעובדה כי פתרונות ברוח זו יכולים היו להיות ישימים יותר לו היו מתקבלים בעבר, כפי שהוצע על ידי ועל ידי אחרים, יהיו אף שיאמרו שבמהלך הנוכחי מסיטה הרשות את האחריות, הביקורת והלחצים המוטחים בה אל מגרשן של חברות הביטוח. אלה תידרשנה לקבל החלטה אם הן בכלל נכונות לקחת על עצמן את הסיכון הביטוחי.

 

ככל שאנו מכירים את התנהלותן וחששן מהחשיפה ההולכת וגדלה בתחום, קשה לראות אותן נענות בחיוב למודל וחוזרות לחתום או לחדש הסכמי ביטוח קבוצתיים בהיקפים משמעותיים או בתנאים אטרקטיביים. גם אם יאומץ המודל, הרי שסביר שיהיה מדובר בקבוצות צעירות או בארגונים מעטים להם כוח מיקוח משמעותי מאוד מול חברות הביטוח. עוד יש לקחת בחשבון שמאחר ומדובר בביטוחי פרט ב"תחפושת" של ביטוח קבוצתי, יהיו מחירי הבסיס שיידרשו מבוטחים לשלם בביטוח הקבוצתי ובטווח הארוך, שונים מאוד מאלה אליהם הורגלנו בעבר וקרובים יותר לאלה הנגבים בפוליסות הפרטיות.

 

שינויים בפוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות החולים

 

חוזר נוסף נוגע לשינויים בפוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות החולים

מדובר בשינויים המתקנים כשלים שנוצרו בה עם כניסתה לתוקף. חיילים יוכלו להמשיך להיות מבוטחים גם במהלך השירות הצבאי, תשופר הגדרת הניידות כך שאי יכולתו של מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תחשב כאי יכולתו לנוע באופן עצמאי ויינתן חלון הזדמנויות נוסף לנפלטי ביטוחים קבוצתיים בני 60 ומעלה שכבר הסתיימו, להצטרף לביטוח הקבוצתי של קופת החולים ללא הצהרת בריאות.

 

החריג, הקובע שלא יכוסו מקרי ביטוח שאירעו בשלוש השנים הראשונות לחייו של מבוטח, נותר בינתיים על כנו והנושא ממשיך להיבחן על ידי אנשי הרשות.

 

 

 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל אופק ניהול גילאות אישי, משמש כיועץ לשכת סוכני ביטוח לביטוחי סיעוד ובעבר סמנכ"ל כלל בריאות

 

 

 

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן