א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

קטר הבריאות ממשיך לנסוע, אבל מעט לאט יותר – המשמעות מאחורי שירותי בריאות נוספים: בין פרטי לציבורי

מאת: גבי נקבלי

  פורסם במגזין "עדיף" 980 ביום 17/4/2018

  

שירותי בריאות נוספים - הכתבה במגזין עדיף

דוח פעילות השב"נים של קופות החולים לשנת 2016 מלמד על גידול בפעילות השב"נים של הקופות ומציב סימני שאלה אל מול  הפערים החברתיים הממשיכים להתרחב.

 

הדוח המסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2016 שפרסם משרד הבריאות לפני מספר חודשים מגלה כי עלות שירותי סל הבריאות הסתכמה בכ-46 מיליארדי שקלים. מרביתה המוחלטת של העלות ממומנת מכספי מס הבריאות על פי נוסחת קפיטציה שנקבעה בתקנות ביטוח הבריאות הממלכתי, ואשר על פיה מחלק הביטוח הלאומי את הכספים בין קופות החולים בהתאם לשקלול מספר החברים בהן עם נתונים נוספים כדוגמת גיל, מגדר ואיזור מגורים.

מספר חברי קופות החולים נכון לתקופה הנסקרת הסתכם בכ-8.4 מיליון איש, כאשר כללית מחזיקה בנתח שוק של למעלה מ-52% ומכבי בכ-25%. מאפייני החברים בהתאם לנוסחת הקפיטציה, המוגדרים במונח נפשות מתוקננות, משנים מעט את התמונה באופן שבו גדל חלקה של כללית עד לכדי כ-55%, בעוד חלקן של הקופות האחרות קטן.

על רקע נתונים אלה ואחרים ועל רקע הגרעונות המתמשכים של הקופות בפעילותן הציבורית, מעניין לבחון את הפעילות הפרטית שלהן, כפי שמצטיירת מהדוח השנתי על פעילות השב"נים בשנת 2016 שפרסם משרד הבריאות לפני כשבועיים.

דוח זה מסקרן במיוחד, גם בשל העובדה שבמחצית השניה של שנת 2016 נכנסו לתוקף שתי רפורמות מבניות משמעותיות – "הסדר-החזר" והתכנית לקיצור תורים במערכת הציבורית. הגם שאי אפשר עדיין להסיק מסקנות באשר להשפעתן, צפויה להיות להן השפעה רבה על פעילות השב"נים, כמו גם על מערכת הבריאות הפרטית כולה.

סך כל ההכנסות מתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים) הגיע בשנת 2016 לכ-4.5 מיליארדי שקלים (גידול של כ- 5% אל מול 2015), מתוכם כ-1.5 מיליארד שקלים מהרבדים העליונים של השב"נים, ההולכים ומעמיקים את חדירתם. כל תכניות השב"ן סיימו את שנת 2016 בעודף של 189 מיליוני שקלים, כאשר רק לאומית מציגה גירעון של כ-9 מיליון שקלים. למעט בלאומית, הציגו הרבדים העליונים של השב"נים גידול בעודפים הכספיים כשהם גם משיגים שיעור עודף גבוה יותר אל מול ההכנסות.

מספר חברי השב"ן הסתכם בסוף 2016 בכ-6.3 מיליון איש, שיעור של כ-74.4% מסך חברי הקופות. שיעור המחזיקים בשב"ן מקרב חברי הקופות ממשיך לעלות לאורך השנים ומסוף שנת 2003 ועד לשנת 2016 גדל מספר המבוטחים בתכניות השב"ן בישראל בכ-1.8 מיליון איש - גידול של כ-39%, בעוד מספר חברי הקופות גדל בתקופה זו בשיעור של 24% בלבד.  

 

מכבי מובילה עם שיעור מחזיקי השב"ן של 85% מקרב חברי הקופה, אל מול 70% בכללית.         אולם, לצד החדירה המרשימה של השב"ן, שהפך במידה רבה לרובד שירותי הבריאות הבסיסי עבור מרבית אזרחי ישראל, שיעור המחזיקים בתכניות אלה באזורים המוגדרים כפריפריה נמוך בכרבע משיעור מבוטחי השב"ן ביישובים אחרים, ובמגזר הלא יהודי הוא עומד על כ-41% בלבד. משכך, נוצרים במהלך השנים פערים חברתיים וחוסר שוויוניות מובהקים, שהולכים ומתרחבים ברמה ובהיקף שירותי הרפואה שלהם זכאים חברי הקופות.

 

פערים אלה מעמיקים עוד יותר על רקע ההשקעה ומגמות הגידול ברבדים העליונים של השב"נים, אותם משווקות הקופות במרץ רב בשנים האחרונות בהובלת "כללית פלטינום" ו"מכבי שלי". כ-47% מחברי השב"ן בכללית כבר מחזיקים ברובד העליון ו-33% במכבי, אשר עבורה היתה זו רק השנה הרביעית שבה משווק רובד זה. לרבדים אלה תרומה גדולה וחשובה לקופות ולתכניות השב"ן שלהן כמקורות להגדלת ההכנסה והעודף וליצירת יתרון תחרותי.

 

סך ההוצאות הרפואיות של השב"נים הסתכם בכ-3.6 מיליארד שקלים, גידול של 1% בלבד אל מול שנת 2015. מדובר בשיעור הגידול הנמוך ביותר מזה עשור בסך ההוצאות הרפואיות של השב"נים. שיעור ההוצאות אל מול ההכנסות מדמי חבר עמד על כ-81% - ירידה של 3% אל מול שנה קודמת וההוצאה השנתית הממוצעת למבוטח ירדה בשיעור של 1%. כאשר שינויים אלה מוסברים בעיקר בשל התכנית לקיצור תורים שהחלה לפעול בחודשים האחרונים של שנת 2016. במשרד הבריאות מאמינים כי התכנית לקיצור תורים היא הגורם המרכזי שהשפיע על הירידה בכמות הניתוחים בשב"נים וגידול בהיקף הניתוחים במערכת הציבורית, מגמה שעשויה לגדול בשנים הקרובות. שיעור ההוצאות ברבדים העליונים נמוך במרבית המקרים אל מול זה שבתכניות הנמוכות יותר.

 

ההוצאה העיקרית הינה בגין ניתוחים ובחירת מנתח. זו עמדה על כ-1.4 מיליארדי שקלים, אולם, לראשונה מזה שנים היה שיעורה פחות מ-40% מסך ההוצאות הרפואיות. ההוצאות בגין רפואת שיניים ובגין תרופות וחיסונים מהוות כ-14% עבור כל אחד מהתחומים.

 

אין ספק שהשינויים שהתחוללו בשנת 2016 במערכת הבריאות בישראל ובענף ביטוחי הבריאות ישפיעו על פניו של התחום, אולם אין די בצעדים שנעשו כדי לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ולהבטיח מערכת בריאות שוויונית, חזקה ויציבה.

 

מערכת בריאות ציבורית איכותית היא אינטרס חברתי לאומי וזכות בסיסית של אזרחי המדינה, אולם עד אשר לא יוקצו לכך תקציבים ומשאבים בהיקפים גדולים הרבה יותר, ימשיך הציבור להצטייד בפתרונות פרטיים הן ברבדי השב"נים והן בביטוחים פרטיים.

 

   

הכנסות מדמי חבר

סה"כ הכנסות

שיעור רובד עליון מהכנסות

כללית

מושלם

1,385,444

2,123,754

35%

פלטינום

738,310

מכבי

זהב

1,201,248

1,430,297

16%

שלי

229,049

מאוחדת

עדיף

374,586

580,118

35%

שיא

205,532

לאומית

כסף

7,663

321,958

98%

זהב

314,295

         

*אלפי ₪

 

4,466,042

 

33%

 

  

 

חברי קופה

 

חברי שב"ן

 

אלפי חברים

נתח שוק

 

אלפי חברים

שיעור

מחזיקי שב"ן

כללית

4,354

52%

 

3,139

71%

מכבי

2,089

25%

 

1,854

86%

לאומית

716

8%

 

818

70%

מאוחדת

1,149

14%

 

492

69%

           

סה"כ

8,473

   

6,303

74.4%

 

 

 

 

 


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן