א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

תוכנית ביטוח הסיעוד הלאומית - בשורה בעירבון מוגבל

מאת: גבי נקבלי

  פורסם ב"ביטוח ופיננסים" ביום 23/11/2017

  

הכתבה על תוכנית ביטוח הסיעוד הלאומית במגזין ביטוח ופיננסים

תכנית הסיעוד הלאומית, כפי שהיא נקראת על ידי מעצביה, היא בהחלט בשורה מבורכת שתשפר את מצבם של קשישים סיעודיים רבים, ובעיקר אלה המצויים ברמות התפקוד הנמוכות ובני השכבות החלשות בחברה, אבל היא אינה ביטוח סיעוד ממלכתי ואינה מהווה פתרון מספק לבעיה הסיעודית, וחבל.

 

יש בתכנית מרכיבים חשובים המרחיבים ומשפרים את שירותי הטיפול הסיעודי הניתנים על ידי המדינה, אולם קשה להתנתק מהתחושה שהכותרות וההצהרות של שרי האוצר והבריאות יחד עם יו"ר ההסתדרות, נועדו בעיקר בכדי לטעת בציבור תחושה של הישג מרשים יותר ממה שמבטיחה התכנית מבחינת אופייה והיקפה. מבחינה זו, מדובר בהחמצה של הזדמנות נדירה שאפשרה יצירת ביטוח סיעוד ממלכתי אמיתי ובר קיימא שהיה מציב את ישראל בעמדה טובה הרבה יותר בכל הנוגע לטיפול בקשישים ובסיעודיים.

 

האווירה הציבורית והעיסוק הרחב בנושא הסיעוד, לצד משבר ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהגיע לנקודת רתיחה, יצרו עבור שר האוצר ויו"ר ההסתדרות הזדמנות לבצע מהלך מבני עמוק שהיה משנה את האופן בו מטופלת הבעיה הסיעודית הכאובה ושיכול היה להיות מהלך חברתי דרמטי לצמצום פערים ולהבטיח את היערכות האוכלוסיה והמדינה להתמודדות נכונה עם ההיבטים הטיפוליים והכספיים הכרוכים בבעיה לעשורים ולדורות הבאים. במקום זאת, הם בחרו בפתרון מצומצם הרבה יותר ובכך למעשה רק דחו לעתיד את ההתמודדות הנמנעת עם הבעיה המתרחבת והמחריפה.

 

במידה רבה, נראה כי יותר מכל חיפשו שלושת המנהיגים להיחלץ מהמצוקה והמלכוד אליהם הם נקלעו. שר הבריאות שמבטיח ומנסה כבר שנים ליישם חוק סיעוד ממלכתי ושר האוצר ויו"ר ההסתדרות שנתפסים כמי שנמנים על האחראים למשבר ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים והבינו שלא ניתן יהיה להאריכם לתקופה נוספת. איחוד הכוחות הנוכחי נראה כניסיון ליצור חזית אחידה ותמיכה זה בזה ובאופן שיקל במעט את תדמיתם ויאפשר להם לנסות ולהצטייר כמחוללי שינוי חברתי.  

 

ההוצאה הלאומית לסיעוד עומדת כיום על כ- 1.2% מהתוצר, נמוך אך במעט מהנהוג במדינות OECD אחרות, אלא שישנם שני הבדלים מהותיים – הראשון הוא שמדובר במדינות בהן קיים ביטוח סיעוד ממלכתי ,שכידוע, אינו קיים בישראל והשני הוא ששיעור ההוצאה הציבורית בישראל נמוך מאשר במדינות אחרות.

 

חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי מהווה כיום את הכיסוי האוניברסאלי הבסיסי במסגרתו מקבלים שירות כ- 170 אלף קשישים. מדובר בשיעור נכבד מסך הקשישים הסיעודיים, אולם לצד העובדה שסף הזכאות הנמוך יחסית, מאפשר לשיעור גבוה מהנזקקים להינות משירותים אלה, הרי שהיקף השירותים הוא נמוך ואינו נותן מענה אמיתי ומספק לבעיה. ישנן שלוש רמות סיוע על פי מידת התלות של הקשיש. למעלה ממחצית מהקשישים הסיעודיים הנמצאים כזכאים לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי מוכרים ברמת הסיוע הנמוכה ביותר המקנה פחות מ- 10 שעות טיפול בשבוע. רק כרבע מהקשישים הסיעודיים זכאים לסיוע על פי הרמה הגבוהה ומקבלים 18-22 שעות שבועיות.

 

בהיותו חוק סוציאלי, נגזר שיעור הזכאות גם ממבחן הכנסות, אשר מותיר קשישים רבים עם עזרה פחותה בהרבה או ללא סיוע כלל. על פי מבחני ההכנסות, קשיש שהכנסותיו השוטפות עולות על השכר הממוצע במשק (כיום כ- 10,000 שקלים), זכאי רק למחצית מהזכויות. כלומר, מי שנמצא כזקוק במידה רבה לעזרת הזולת, רמת התפקוד הנמוכה ביותר המעניקה זכאות לסיוע, יקבל בפועל פחות מ- 5 שעות שבועיות וברמה הגבוהה ביותר 9-11 שעות. מי שהכנסותיו גבוהות מפי 1.5 מהשכר הממוצע, אינו זכאי לסיוע כלשהו, ללא קשר לחומרת מצבו הרפואי-תפקודי.

משמעות הדברים היא שקשישים רבים מוצאים את עצמם ללא סיוע וללא יכולת לממן את הטיפול הסיעודי היקר, ומשפחות רבות נדרשות להוציא מאות אלפי שקלים בכדי להבטיח ליקירם את הטיפול, תוך שהן מסתכנות בערעור יציבותו של התא המשפחתי כולו ולעיתים אף בקריסה כלכלית.

 

התכנית הנוכחית מהווה גרסה רזה של הרפורמה אותה הציג השר ליצמן כבר לפני כשבע שנים והיא מתבססת ברובה על השירותים הקיימים, ובראשם חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי,תוך שהיא משפרת ומרחיבה את היקפם.

 

במסגרת התכנית החדשה יורחבו מעגל הזכאים לגמלת סיעוד והיקפי הגמלה. כך לדוגמה, יגדל היקף הסיוע למי שנמצא ברמת התלות הגבוהה ביותר מ- 18 שעות (או 22 שעות בעת העסקת מטפל ישראלי) כיום ל- 30 שעות שבועיות, שהן שוות ערך לכ- 5,000 שקלים עבור מי שמעסיק מטפל צמוד ומקבל את הגמלה בכסף.  גם קשישים ברמות התפקוד הגבוהות יותר יזכו לשיפור בהיקף שעות הטיפול, אולם זה יהיה מצומצם  הרבה יותר ובאופן שאינו נותן מענה מספק לצורך. כחלק מכך, קיימת כוונה להגדיר רמות זכאות נוספות כשבתוך כך גם קשישים שסף תפקודם גבוה יותר ואינם זכאים כיום לסיוע, יקבלו גמלת סיעוד חודשית בגובה 1,000 שקלים.

 

לכאורה, עבור בני השכבות הסוציו אקונומיות החלשות המצויים ברמות התפקוד הנמוכות אמור להיווצר מצב בו הם זוכים לכיסוי ראוי ומספק. אלה יהיו זכאים מהביטוח הלאומי בצירוף עם הכיסוי המוענק במסגרת ביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי קופות החולים לגמלה חודשית שתגיע עד לכדי 8,500 – 10,500 שקלים. אולם, יש לזכור שקבוצה זו מהווה חלק קטן בלבד מקרב אוכלוסיית הקשישים הנזקקים. יתירה מכך, סביר שרבים מקרב בני השכבות הנמוכות נמנים על 4.5 מיליון התושבים שכלל אינם מבוטחים במסגרת ביטוחי הסיעוד של קופות החולים.   

התכנית אינה כוללת ביטול או שינוי במבחני ההכנסות הנהוגים כיום, ובשל כך צפויים עשרות אלפי קשישים בני מעמד הביניים להמשיך ולשאת בעצמם בנטל הכבד הכרוך בטיפול הסיעודי בעצמם או להסתפק בסיוע חלקי ומועט בלבד.

 

בשורה נוספת היא בביטול מבחני ההכנסה לילדים בעת סיוע במימון אשפוז סיעודי. משרד הבריאות מעניק סיוע באמצעות קודים לכ- 13,500 מאושפזים סיעודיים, אולם חלק ניכר מעלויות האשפוז משולם בפועל על ידי המאושפזים ובני משפחותיהם. היקף הסיוע הממשלתי נקבע, בין היתר, מתוך מבחני הכנסה מחמירים ובאופן בו נעשה שימוש למימון האשפוז בנכסיו של החולה, מוטלת חובה על ילדיו להשתתף בעלות האשפוז ורק לאחר מכן, משלים משרד הבריאות את חלקו, ככל שהחלקים המשולמים על ידי המשפחה אינם מספקים. חיוב הילדים במימון האשפוז של הוריהם לא רק שהיווה מס לכל דבר ועניין, אלא אף יצר מצבים בלתי אפשריים בתוך התא המשפחתי. לצד העובדה שמדובר אכן בצעד מתחייב ונכון, ימשיך להיעשות שימוש במקורותיו הכספיים של המתאשפז והסיוע ימשיך להינתן רק לבני השכבות החלשות.

 

נושא חשוב נוסף המטופל במסגרת התכנית הוא פירוק הסבך הבירוקרטי עימו נאלצות משפחות להתמודד עקב ריבוי הגורמים המעורבים בטיפול הסיעודי. מדובר בהחלט בצעדים חשובים בכיוון הנכון, אולם לצד כוונות טובות של מינוי מתאם טיפול, איחוד טפסים והגדרות ויצירת תמריצים להרחבת הטיפול בקהילה והעבודה בתחום, נדמה שלפנינו עוד דרך ארוכה עד ליצירת מערכת שירותית ידידותית המאפשרת מיצוי פשוט וקל של הזכויות.

 

הגורם העיקרי למשבר ולתחושת הדחיפות שנוצרה הינו ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, שמרביתם אמורים להגיע לידי סיום בסוף השנה הנוכחית, אולם דווקא מיליון המבוטחים בהם שציפו לפתרון, לא רק שאינם זוכים למענה כלשהו במסגרת התכנית, אלא שזו אף מחזקת במידה רבה את ההגנה שביטוחים אלה הגיעו אל קיצם. ההכרזה שאלה מבין נפלטי הבטוחים הקבוצתיים בני 60 ומעלה יוכלו להצטרף לביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים, אינה בשורה חדשה. מדובר במחזור זכאות שקיימת כבר למעלה שנה, וזאת על פי הנחיית רשות שוק ההון. בעוד שהצעירים מקרב נפלטי הביטוחים הקבוצתיים יוכלו לרכוש ביטוח פרטי בתנאים מועדפים במסגרת זכות ההמשכיות ולהצטרף לביטוח הסיעוד של קופת החולים, הרי שדווקא המבוגרים שביניהם ובעיקר בני 75 ומעלה, הנמצאים בבעיה הגדולה והמיידית ביותר, מוצאים עצמם מול שוקת שבורה וללא כל פתרון, כשהם נדרשים לשלם פרמיות גבוהות ובלתי אפשריות המגיעות עד לכדי אלפי שקלים עבור הביטוח הפרטי. בכך, למעשה, מתכחשות המדינה, חברות הביטוח וההסתדרות מאחריותן למצבם של אותם עשרות אלפי קשישים, עבורם ראוי היה למצוא פתרון ולו מתוך ערכים של חמלה ואחריות מוסרית וחברתית.

 

למרבה ההפתעה, ייתכן ושר האוצר ויו"ר ההסתדרות יזכו לסיוע משמעותי דווקא מכיוונה של הממונה על שוק ההון, שהיתה מי שדחקה אותם לפינה כשהתעקשה, ובצדק, שלא לאפשר הארכה נוספת של הביטוחים הקבוצתיים. על פי התכנון, אמורה להתפרסם בקרוב רפורמה במסגרתה יוחל מהלך צירוף אוטומטי של ילדים לביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים. בכך, למעשה, תונח אבן הפינה ליצירת ביטוח סיעוד אוניברסלי לדורות הבאים. הגם שקיימות שאלות רבות בנוגע לאופן מימוש הרעיון, ובראשן כיצד ניתן יהיה לאכוף ולהבטיח שאלה ממשיכים להחזיק בביטוח גם כשהם נדרשים להתחיל ולשלם עבורו ובודאי שלאורך שנים ובגילאים מבוגרים, מדובר בהחלט בצעד חשוב ונכון המעיד גם הבנה שכדאי ונכון להשתמש בביטוחי הסיעוד של קופות החולים כתשתית ורובד ראשוני לפתרון.

 

התכנית הנוכחית היא צעד חיובי, אולם לא ניתן להסתפק בה. תוחלת החיים המתארכת והשינויים הדמוגרפיים הצפויים, מחייבים היערכות אמיתית להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסיה ואין מנוס מנקיטת צעדים וגיבוש תכנית לאומית ארוכת טווח שתכלול גם החלת ביטוח סיעוד אוניברסאלי ושתשנה מן היסוד את תפישת השירות והמדיניות של הטיפול הסיעודי בישראל. כל דחייה, משמעה החמרת המצב והעמקת הבעיה באופן שיהיה קשה ויקר יותר לטפל בה בעתיד. עד שהתחום יוסדר וכל אלה יקרו, ימשיכו ביטוחי הסיעוד הפרטיים להוות הגנה סיעודית הכרחית לכל אדם.

  


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן