א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

מה מסתתר מאחורי המספרים של ענף ביטוחי בריאות  

מאת: גבי נקבלי

  פורסם במגזין "עדיף" 1000 ביום 6/9/2018

  

מאחורי המספרים של דוח הפיקוח בביטוחי בריאות לשנת 2017

סקירת העומק שפרסמה רשות שוק ההון מאפשרת לבחון את התמורות שהתרחשו בעקבות רפורמת הבריאות, ולנסות להבין כיצד השפיעו השינויים המרכזיים על תמונת הענף?

דוח הממונה שפרסמה לאחרונה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעניק הזדמנות להבנה מעמיקה יותר של המתרחש בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד. השנה, לצד פרסום הדוח ובחלוף שנתיים לרפורמה בביטוחי הבריאות ומועד העדכון האפשרי הראשון בפוליסות אלה, פרסמה הרשות גם סקירת עומק על התמורות שהתרחשו בעקבות הרפורמה.

 

סקירה זו מציגה ירידה משמעותית בפרמיה הנגבית עבור הכיסויים העיקריים בתחום הבריאות. הוזלה זו מיוחסת לתחרות שעוררה הרפורמה. דווקא על רקע ההצלחה המתוארת, בולטת בהיעדרה התייחסות לאותם כיסויים, בהם דווקא התייקרה הפרמיה בחלק מהחברות כבר במועד העדכון הראשון האפשרי שחל ביוני השנה.

 

מתוך הנתונים עולה כי כ- 18% מתוך כמיליון וחצי מבוטחי הפרט המחזיקים בפוליסות ניתוחים, הצטרפו לביטוח לאחר פברואר 2016 ומבוטחים במסגרת הפוליסה האחידה. מדובר בשיעור חדירה מרשים, שעל מנת להבינו טוב יותר, חשוב היה לבחון כמה מאלה הם מבוטחים חדשים שלא החזיקו קודם לכן בביטוח בריאות וכמה מהם הם מבוטחים שבחרו להחליף את פוליסת הבריאות הקיימת בפוליסה האחידה או בפוליסות אחרות בהן תקופת הביטוח הינה שנתיים. מדובר בנתון מהותי, שיכול להעיד על התנהלות הענף והשחקנים בו, וזאת בעיקר על רקע העובדה שסוכני הביטוח, הדואגים לעתיד לקוחותיהם, ניצבים מדי יום מול התלבטות לא פשוטה באם ומתי נכון להחליף פוליסות קיימות ובאילו מקרים כדאי לשמרן. ככלל, מדובר בהתלבטות מקצועית אמיתית וקשה, שכן לכל החלטה יש משמעויות רבות בנוגע לאיכות ההגנה בה מצויד הלקוח לטווח ארוך. מאחר, ולתפיסתי, לא קיימת תשובה גורפת וחד משמעית שמתאימה לכלל המבוטחים הקיימים, חשוב לבדוק ולקחת בחשבון את מכלול השיקולים ולהבין את היתרונות והחסרונות שבכל החלטה, תוך התייחסות לא רק לתנאי הפוליסה, אלא גם לצרכים האישיים, היכולות, ההעדפות והמצב הרפואי של המבוטח טרם ביצוע שינוי כלשהו.

בכל הנוגע לביטוחים קבוצתיים, על פי הנתונים, יש כיום כ- 1.8 מיליון פוליסות קבוצתיות,  מתוכן כחצי מיליון חודשו או החלו מאז פברואר 2016. מתוך היותן פוליסות המתחדשות מדי תקופה, שיעור החדירה של הפוליסה האחידה בשוק הפוליסות הקבוצתיות, צפוי להמשיך ולגדול באופן מהיר ועל פי הערכת הרשות, יגיע חלקה לנתח של כ- 60% כבר בעוד כשנתיים.

 

לצד זאת, מעניין לראות  את המשך הצמיחה של ענף ביטוחי הבריאות, כפי שהוא לידי ביטוי בדוח. מדובר בצמיחה עקבית ומהירה הנמשכת כבר למעלה מעשור, במהלכו הכפיל תחום הבריאות את גודלו במונחי פרמיות. בשנת 2017 הגיעו דמי הביטוח בענף לכ- 11.9 מיליארד שקלים, גידול של כ- 870 מיליון שקלים שמשמעותו צמיחה של כ- 7.9% אל מול השנה הקודמת. מדובר אמנם בצמיחה ראויה, אולם זו השנה השניה ברציפות, בה מושג שיעור גידול נמוך מאלה אליהם התרגלנו בעשור האחרון. 

 

תחום הבריאות נחלק לשני ענפים – ענף מחלות ואשפוז, בו נכללים מרבית הכיסויים והפעילות בו חצה היקף דמי הביטוח לראשונה את רף 10 מיליארד שקלים וענף תאונות אישיות עם פרמיות של כ- 1.8 מיליארד שקלים.

 

בין בריאות, סיעוד ותאונות אישיות

 

בכל הנוגע לבחינה תת ענפית, הרי שתת ענף ביטוחי הסיעוד שצמח בכ-9% עד לכדי כ-3.9 מיליארד שקלים, הוא עדיין הגדול ביותר בתחום. תת ענף ההוצאות הרפואיות, בו מרוכזת פעילות פוליסות הבריאות, צמח בשיעור של כ-6.5% בלבד. לעומתם, ממשיך ענף תאונות אישיות להוביל את צמיחת התחום. ענף זה צמח בשנת 2017 בכ-10%, שיעור הגידול הגבוה ביותר בתחום והוא מהווה כבר כ- 15% מסך דמי הביטוח הנגבים. לא מדובר בתופעה חד פעמית. מנורה היא החברה הצומחת ביותר בענף זה, עם שיעור גידול של כ- 20%. בעוד דמי הביטוח בתחום הבריאות כולו הכפילו את עצמם מאז שנת 2009, הרי שבתאונות אישיות חל גידול של פי 4 בשנים אלה. ראוי לציין, כי ענף זה מתאפיין בנוכחות גבוהה יחסית של החברות הישירות, המהוות בו שחקניות משמעותיות הרבה יותר מחלקן בכלל פעילות התחום. שיעור ההחזר (Loss Ratio) של ביטוחי תאונות אישיות פרט ירד בתקופת הדו"ח עד לרמה של 42%, שיעור ההחזר הנמוך ביותר מבין תתי הענפים השונים.

 

אין ספק שביטוח תאונות אישיות הוא מוצר לגיטימי ושבמקרים רבים יש בו מקום וצורך, אולם במציאות בה הלקוח נדרש לבצע תעדופים ופשרות עקב מגבלות תקציב, ראוי לבחון באם חלק מאותם מבוטחי תאונות אישיות, קיבלו החלטת רכישה מושכלת ובאם הם מחזיקים גם בביטוחים חשובים יותר, לטעמי, כדוגמת ביטוח לתרופות, השתלות, סיעוד וכו'. ייתכן ועבור רבים, נכון יהיה להפנות את הפרמיה קודם כל לרכישת ביטוחים המבטיחים הגנה מפני קטסטרופות רפואיות, ככל שאינם ברשותם. 

 

מקורן של כ-60% מהפרמיות הוא בביטוחי פרט, אולם בחינה של שני תתי הענפים העיקריים- הוצאות רפואיות וסיעוד, מתגלה שונות רבה. בעוד שביטוחי הפרט מהווים כ-65% מסך דמי הביטוח בהוצאות רפואיות, בביטוחי הסיעוד שיעורם של ביטוחי הפרט עומד על 38% בלבד. למעלה מ- 4 מיליון מבוטחי סיעוד מחזיקים בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. נכון לסוף שנת 2017, עמד מספר פוליסות הסיעוד הפרטיות על כ-763 אלף בלבד, שיעור חדירה נמוך יחסית. הגם שמרבית הקולקטיבים הסתיימו רק בסוף שנת 2017, ניתן להניח שהגידול המתון בביטוחי הפרט, עלול להעיד על שיעור מימוש נמוך של זכות ההמשכיות בקרב נפלטי הקולקטיבים.

 

אפקט מכבי: הפניקס תעמיק אחיזתה בענף הבריאות

 

שונות רבה קיימת גם במבנה התיק של חברות הביטוח השונות. בעוד שבהראל, החברה הגדולה בשוק המחזיקה בנתח שוק כולל של כ-39%, תורמים ביטוחי הפרט רק מעט יותר ממחצית מסך דמי הביטוח, הרי שבמגדל ומנורה, מהווים אלה 86% ו-91%, בהתאמה. גם בכלל ביטוח, יש לביטוחים הקבוצתיים, ובראשם לביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי מכבי, תרומה גדולה לשורה העליונה של הכנסות החברה בתחום, ואלה מהווים שיעור של כ- 51%. בהקשר זה, אנו צפויים לראות בקרוב שינוי גדול במפת התחרות הענפית, כשהפניקס תחליף את כלל ביטוח כחברה המבטחת את חברי מכבי. היקף הפרמיות השנתי שרשמה כלל בגין עסקה זו בשנת 2017, עמד על למעלה מ- 600 מיליון שקלים, המהווים יותר מ- 30% מסך הפרמיות הנגבות על ידי החברה בתחום הבריאות. הפניקס שכבר כעת מחזיקה בנתח השוק השני בגודלו, צפויה להעמיק ולבסס את מקומה בעקבות שינוי זה. בנוסף, גם לסיומם של מרבית ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים צפויה להיות השפעה על היקף הפרמיות ונתח השוק של החברות. כאשר מנתחים את עסקי הליבה בלבד, הכוללים את תתי הענפים הוצאות רפואיות, סיעוד ומחלות קשות, משתנה גם תמונת התחרות בין החברות, כאשר הראל מחזיקה בנתח שוק של 31% בלבד ואחריה מגדל והפניקס עם נתח שוק של 20% ו- 18% בהתאמה. מגדל היא גם החברה שהציגה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בתחום בשנת 2017, עם שיעור גידול של כ- 12%, בעוד כלל היא האחרונה עם גידול של כ- 5% בלבד. בתת ענף הוצאות רפואיות, דווקא איילון שלא הגדילה כלל את היקף תיק ביטוחי הפרט שלה, הציגה את הצמיחה הגבוהה ביותר, כשהשיגה גידול של כ-23%, כולו מביטוחים קבוצתיים.

 

היקף תשלומי התביעות גדל

 

בניגוד לתמונה המצטיירת, לעיתים, בתקשורת ובכותרות העיתונים, מעידים הנתונים אודות שיעור תשלום התביעות והיקף הסכומים ששולמו על תמורה ראויה וחשובה לה זוכים המבוטחים בגין הפרמיות אותן הם משלמים. שיעור תשלום התביעות בביטוחי הבריאות עמד בשנת 2017 על כ- 81% ובסיעוד על 76% בביטוחי לחברי קופות החולים ו- 73% בביטוחי הפרט. בסך הכל, שילמו חברות הביטוח למעלה מ- 7.7 מיליארד שקלים במהלך השנה, גידול של יותר מ- 17% אל השנה הקודמת. עיקר הגידול נרשם בביטוחי הסיעוד, בגינם שולמו תגמולי ביטוח בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקלים. 85% מגידול זה מקורו בתביעות המשולמות בגין ביטוחי סיעוד קבוצתיים. בביטוחי הוצאות רפואיות שולמו תביעות בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקלים ובגין מחלות קשות נרשם גידול של למעלה מ-40% בהיקף תגמולי הביטוח שהגיעו עד לכדי 460 מיליון שקלים.  לצד זאת ועל ההבדלים ביניהם והעובדה שיש לבחון הדברים בפרספקטיבה ארוכת טווח, הפער בין שיעור ההחזר הממוצע העומד על כ-46% בביטוחי הפרט, לבין זה הקיים בביטוחים הקבוצתיים ומגיע לשיעור של 95%, הוא נתון שצריך לעורר מחשבה וטיפול.

 


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן