א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

טל:  052-6582641     gabi@ofekzahav.com

פעילויות

מי אנחנו?

מאמרים  

הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

עולם של בריאות - התובנות שמעבר למספרים בדוחות הכספיים ל 2018
מאת: גבי נקבלי

 פורסם במגזין "עדיף" 1,032 ביום 1/5/2019

  

הכתבה בעדיף ביטוח 1/5/2019 - דף ראשוןהכתבה בעדיף ביטוח 1/5/2019 - דף 2

 

ענף ביטוחי הבריאות ממשיך לגדול ולהוות עבור החברות מקור צמיחה ורווח יציב ועקבי | הראל ממשיכה להוביל וכלל היא החברה היחידה שרשמה אשתקד הפסד משמעותי בתחום | סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, ההבדלים בתמהיל התיק ותוצאות מכרזי הסיעוד של קופות החולים ישנו את מאזן הכוחות גם בשנים הקרובות | גבי נקבלי מנתח את הדוחות של חברות הביטוח

 

 

התפלגות פרמיות בביטוחי בריאות 2018

2018 הייתה שנה משמעותית עבור ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד. "בהמשך לשינויים ולסערות שפקדו את הענף בשנים האחרונות, הסתיימה בשנה זו תקופת הזכאות להמשכיות של מאות אלפי נפלטי ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, נבחרו חברות חדשות לביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים, חל המועד הראשון לשינויים בביטוחי הבריאות ונמשכה ההסתגלות לעולם החדש של ביטוחי בריאות אחידים ומתעדכנים. בעקבות הרפורמות אף נוצר מצב בו נפגעו מבוטחים רבים, ובראשם ילדים ומבוגרים, אשר מצאו עצמם ללא כיסויים נדרשים, כאלו שנמכרו בעבר ושנתנו מענה לצרכים היומיומיים", מסביר גבי נקבלי, מומחה לביטוח בריאות וסיעוד, מנכ"ל "אופק זהב", מנהל שותף ב"עולם הבריאות" ויועץ לשכת סוכני הביטוח לביטוחי סיעוד.

 

"עוד נדמה כי על אף הירידה ברווח הכולל של החברות, בכלל, ובענף הבריאות, בפרט, הצעדים שננקטו על מנת להגביל את הביטוחים הפרטיים לא בלמו את המשך הצמיחה, וכי מצבה המידרדר של מערכת הבריאות הציבורית, ממשיך להוות גורם מדרבן להמשך הנהירה של הציבור לביטוחים הפרטיים. בנוסף לכך, ולאור השינויים שחלו בתחום, ובראשם בזהות החברות המבטחות את חברי קופות החולים בביטוחי הסיעוד, צפויים דוחות השנה הבאה להיראות אחרת בכל הנוגע למאזן הכוחות ולהיקפי הפרמיות של חלק מהחברות", מוסיף נקבלי, לשעבר סמנכ"ל בכלל ביטוח.

 

להלן ניתוח ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד מתוך הדוחות הכספיים של חברות הביטוח לשנת 2018, שהכין נקבלי.

 

גידול של יותר ממיליארד שקלים בהיקף הפרמיות

טבלת הגידול בפרמיות בביטוחי בריאות לשנת 2018ניתוח עומק של נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018 מגלה כי חברות הביטוח ממשיכות ליהנות מפירות פעילותן בענף ביטוחי הבריאות. בשנה זו רשמו החברות גידול של יותר ממיליארד שקלים בהיקף הפרמיות שהורווחו, ואלה חצו את רף 12 מיליארדי השקלים.

 

מרבית הגידול נובע מביטוחי בריאות פרט, שהפרמיות בגינם צמחו בכ-570 מיליון שקלים. לעומתן, פרמיות ביטוחי הסיעוד הפרטיים גדלו בסכום של כ-263 מיליון שקלים בלבד, נתון המעיד על שיעור המימוש הנמוך של זכות ההמשכיות שניתנה למאות אלפי הנפלטים מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, שהסתיימו כאמור.

 

ענף הבריאות הניב לחברות רווח כולל של יותר מ-300 מיליון שקלים, המהווים כ-20% מסך הרווח הכולל של החברות, וזאת בדומה לשיעורו במונחי פרמיות. נתון הרווח אמנם מרשים, אולם מדובר ברווח נמוך בעשרות אחוזים מזה אותו השיגו החברות בשנה הקודמת, וזאת, במידה רבה, בשל ההרעה בתוצאותיה של כלל ובשל עדכונים אקטואריים והשפעת החולשה שהיתה בשוק ההון במהלך המחצית השניה של השנה. עוד ראוי לשים לב כי כל החברות הגדולות, למעט הראל שאחראית למרבית הרווח המצטבר, רשמו ירידה ברווח הכולל שלהן בבריאות. מגמה דומה נרשמה גם ברווח הכולל שהציגו החברות בשאר תחומי הפעילות, כאשר בסך הכל הציגו החברות ירידה של כ-60% ברווח הכולל המצטבר שלהן אל מול השנה הקודמת. 

 

הראל שאוחזת בנתח שוק של כ-39% וממשיכה להוביל את הענף בכל הנוגע להיקפי הפעילות, היא גם זו שרשמה את הרווח הכולל הגבוה ביותר, כ-289 מיליון שקלים (אל מול 110 מיליון שקלים בלבד בשנת 2017). הרווח שרשמה הראל בענף הבריאות מהווה כמעט 40% מסך הרווח של החברה כולה. הפניקס שצפויה להתחזק משמעותית בעקבות הזכייה במכרז הסיעוד של מכבי, שומרת על המקום השני במונחי נתח שוק ואוחזת בכ-18.4%, כמו גם בהיקף הרווח הכולל בבריאות שעמד על 78 מיליון שקלים.

 

כלל ביטוח, שבשנה הקודמת עמד הרווח הכולל שלה בענף על 184 מיליון שקלים, רשמה השנה הפסד בגובה של 165 מיליון שקלים, והיא החברה היחידה שרשמה הפסד משמעותי בענף ביטוחי הבריאות.

 

עבור כלל היתה זו שנה מאתגרת. מעבר להפסד שרשמה, איבדה השנה החברה את ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי מכבי ולאומית. ביטוח הסיעוד הקבוצתי של מכבי, לבדו, סיפק לכלל במהלך השנה פרמיות בהיקף של 745 מיליון שקלים. מדובר בכ-63% מסך הפרמיות הסיעוד שהורווחו על ידי כלל השנה ואבדן זה צפוי להשפיע בצורה משמעותית על היקף פעילותה ואחיזתה בשוק בשנים הבאות.

 

מנורה מבטחים רשמה גידול של 176 מיליון שקלים בהיקף הפרמיות, המהווים צמיחה מרשימה של 25%. עיקר הגידול מתחלק באופן שווה בין ביטוחי סיעוד קבוצתיים (כנראה בעיקר מתוך עסקת הסיעוד של צוות)  וביטוחי בריאות פרט. גם מנורה מבטחים שהחלה לבטח את מבוטחי הסיעוד של לאומית בתחילת חודש אפריל השנה, צפויה להמשיך ולחזק את מעמדה בענף ולהציג צמיחה משמעותית בהיקפי הפרמיות בשנים הקרובות.

היקף פרמיות הבריאות של הפניקס ושל כלל צמחו בכ-190 מיליון שקלים, אולם בעוד שבהפניקס מקורו של  הגידול הוא בביטוחי בריאות פרט, בכלל מגיעה הצמיחה בפרמיות דווקא מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. מגדל הציגה גידול של כ-160 מילון שקלים, רובו מביטוחי בריאות פרט.

 

ביטוחי הפרט מביאים 61% מהפרמיות

טבלת התפוקה החדשה בביטוחי בריאות לשנת 2018בתוך כך ניתן למצוא שונות משמעותית גם במאפייני תמהיל העסקים של החברות השונות. בעוד שבמנורה מבטחים, במגדל ובהפניקס, מהווים ביטוחי הבריאות הפרטיים את מרבית התיק – 70%, 60% ו-54% בהתאמה, הרי שבאיילון יותר מ-60% מסך הפרמיות מגיעות מביטוחי בריאות קבוצתיים ובכלל מקורן של כ-56% מהפרמיות הוא בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים. מבנה התיק בהראל מאוזן יותר, כאשר הביטוחים הקבוצתיים מהווים כ-46% ממנו וביטוחי הפרט כ-54%. מקורן של 58% מהפרמיות בהראל הוא בביטוחי בריאות והיתרה בביטוחי הסיעוד.

 

בראייה ענפית, מקורן של כ- 61% מהפרמיות בביטוחי פרט. כ-63% מהפרמיות שהורווחו על ידי 6 החברות הגדולות הגיעו מביטוחי בריאות וכ-21% מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים.

 

מנורה מבטחים, מגדל ואיילון היו החברות שצמחו בשיעור הגבוה ביותר בביטוחי הבריאות הקבוצתיים, כאשר מנורה מבטחים מציגה גידול של כ-37 מיליון שקלים בתחום זה, ומגדל ואיילון 29 מיליון ו- 26 מיליון בהתאמה. הפניקס, שהיא החברה השנייה בגודלה בתחום ביטוחי הבריאות הקבוצתיים עם היקף פרמיות של למעלה מחצי מיליארד שקלים, לא צמחה בו כלל והציגה יציבות אל מול השנה הקודמת.

 

הראל עם היקף פרמיות בריאות פרט של 1.8 מיליארד והפניקס עם 1.2 מיליארד, הן החברות היחידות להן תיק ביטוחי בריאות פרט בהיקף העולה על מיליארד שקלים. למגדל, השלישית בגודלה בתחום, היקף פרמיות של כ-890 מיליון שקלים ואילו כלל ומנורה מבטחים עם 725 מיליון ו- 626 מיליון שקלים, בהתאמה.  

 

הראל היא גם הגדולה ביותר בהיקף ביטוחי הסיעוד הפרטיים עם פרמיות של יותר מ-700 מיליון שקלים ואחריה מגדל עם תיק ביטוחי סיעוד פרט בהיקף של כמעט 400 מיליון שקלים.

 

צמיחה של 25% בפרמיה המשונתת

תמונה מעניינת עולה גם מבחינת היקף הפרמיה המשונתת החדשה, המייצגת את המכירות החדשות של החברות. אלה צמחו בשיעור מרשים של 25%, חצו לראשונה את רף מיליארד השקלים והסתכמו בשנת 2018 בכ-1.2 מיליארד שקלים, כאשר ביטוחי הבריאות מובילים את הצמיחה עם כ-76% מהמכירות החדשות. הראל שהציגה צמיחה של 64% מובילה עם מכירות חדשות בהיקף של 386 מיליון שקלים ואחריה מגדל, שהציגה גידול קטן של כ-7%, עם פרמיה משונתת בהיקף של כ-237 מיליון שקלים. הפניקס וכלל השיגו כ-167 מיליון שקלים כל אחת, אולם בעוד נתון זה מהווה עבור הפניקס גידול של יותר מ-34% בהיקף המכירות, דווקא כלל שמציגה את שיעור העמלות הגבוה ביותר בענף, לא צמחה בהיקף המכירות החדשות אל מול זה שהשיגה בשנה הקודמת.

 

מנורה מבטחים חצתה את רף 100 מיליון השקלים במכירות החדשות במונחי פרמיה משונתת, ואילו ביטוח ישיר הגיעה למכירות של 85 מיליון שקלים, כולן מביטוחי בריאות פרט. איילון, שנהנית מיתרון בכל הנוגע לאפשרות בחירת רופאים מנתחים בפוליסות שהיא משווקת, כמעט ולא צמחה בתחום זה והגיעה להיקף מכירות של 29 מיליון שקלים בלבד, ובסך הכל למכירות בריאות וסיעוד של כ-40 מיליון שקלים.

 

ומה לגבי עמלות הסוכנים?

טבלת שיוער העמלות בביטוח בריאות 2018על רקע החששות משחיקה בהיקף עמלות הסוכנים, נרשמה דווקא יציבות בתחום זה בשנת הדוח, כאשר ממוצע העמלות בענף הבריאות והסיעוד עמד בשנה זו על 23.8%, וזאת בדומה לשיעורן בשנה הקודמת. עם זאת, קיימת שונות בשיעורי העמלות המדווחים בין החברות.

 

 


 

*הכותב הינו מומחה בביטוחי סיעוד ובריאות, מנכ"ל "אופק זהב"- מרכז ידע, יעוץ ושירותים לבריאות והגנה סיעודית

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן